Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK2x08 Family (Családi ügy)

Írta:
Katharyn Powers 

Rendezte:
William Gereghty


Földön kívüli aktiválás, senkit sem várnak vissza mégis jön egy kód is, mégpedig az SG-1-é. Rajtuk kívül egyedül Bra'tac ismeri a kódot, de abban egyeztek meg, hogy csak vészhelyzet esetén fogja használni. Kinyitják az íriszt és pár másodperc elteltével átlép a kapun Bra'tac, Teal'c tanítómestere. Rossz hírt hozott, Teal'c fiát Rya'cot elhurcolta Apophis.

Mindenki az eligazítóban üldögél, Hammond tábornok azt mondja a jelentésükben az állt, hogy Apophis meghalt. Így is van, látták felrobbanni a hajót, azt senki sem élhette túl. Bra'tac azt hallotta, hogy Apophisnak Klorellel együtt sikerült megszöknie a csillagkapun át, biztosan a gyűrűkkel jutottak a kapuhoz. De vajon mit akarhat Apophis Rya'ckal? Igazából nem is ő érdekli, hanem Teal'cet akarja elfogni. Bra'tac szerint is ez lehet a valódi ok, mert azon a két hajón majdnem az összes Apophishoz hű harcos odaveszett, Apophis pedig szégyenben tért vissza a Chulakra. Gyorsan meg kell, hogy szilárdítsa a hatalmát, mert különben a rendszerurak küldenek valakit, aki megöli őt és átveszi a helyét. A Chulakon káosz uralkodik, az istene meggyengült, ha kihasználják ezt akkor megmenthetik a fiút. Hammond azt mondja, nem engedheti, hogy legjobb emberei besétáljanak egy nyilvánvaló csapdába. Jack szerint mivel tudják, hogy csapda és mivel Apophis hatalma is meggyengült így megmenthetik Teal'c fiát és azt a kukachuszárt is elintézhetik.

Hammond engedélyt ad az akcióra, ha lehet intézzék el Apophist, de az elsődleges cél, hogy áthozzák Teal'c családját a földre.

Aktiválódik a csillagkapu a Chulakon, az őröket valami gázzal ártalmatlanítják, és kicsivel később átlép az SG-1 is (buckalakóknak álcázva :)

Bra'tac Drey'auc új otthonához vezeti őket, Teal'c nem érti hogy lakhat ilyen szép helyen. Bent Drey'auc elmondja, hogy egyedül volt amikor elvitték Rya'cot, semmit sem tehetett.

Az emeletről lejön egy férfi és üdvözli őket.
Fro'tak: "Fro'tak vagyok a Magas Hegyekből."
O'Neill: "Jack, a büdös városból."
(Eredetiben Windy City=Chicago)

Teal'c először nagyon örül, hogy Fro'tak menedéket adott a családjának, de megtudja, mivel úgy tűnt, hogy nem tér vissza és talán meg is halt Drey'auc felbontotta a házasságukat és feleségül ment Fro'takhoz. Teal'c nagyon rosszul viseli a hírt és nekimegy Fro'taknak. Jack választja szét őket, ennek nincs semmi értelme, így nem segít a fián. Fro'tak és Drey'auc Carter kíséretében elhagyják a szobát.

A kérdés az, vajon meg lehet-e bízni Fro'takban. Teal'c rávágja, hogy nem, de ő nem tud objektív ítéletet hozni az adott helyzetben. Bra'tac szerint meg lehet bízni benne, de jobb ha rajta tartják a szemüket.

Daniel megpróbálja meggyőzni Teal'cet, hogy nézze higgadtabban a dolgokat, akár köszönetet is mondhatna, hiszen amikor legutóbb a Chulakon jártak a családja kitaszított volt és nyomorogniuk kellett azért, amit Teal'c tett, most viszont jobban élnek.

Bra'tac megfogadtatja Teal'ckel, hogy nem követ el Kel Mar Tokeem-ot, Teal'c megígéri.

O'Neill Danielhez: "A Del-mar Okim?"
Daniel: "Olyasmit jelent, hogy a szarvak viselőjének a bosszúja."

Bejönnek a többiek, ideje lenne kidolgozni egy tervet. Teal'c azt mondja, hogy kiszabadítják Rya'cot, de többet nem néz Drey'auc felé, ezzel kimegy a kertbe és leül egy padra. Drey'auc utána megy, hogy meri őt elítélni és Fro'takot megsérteni a saját házában, azok után amit ő tett, hisz ő hagyta el őket.

Teal'c: "A népem jövőjéért tettem."
Drey'auc: "Én ezt a fiúnk jövőjéért tettem."
Teal'c: "Lehet. De miért Fro'tak?"
Drey'auc: "Mert ő volt az egyetlen aki vállalta."
Teal'c: "És szereted is őt? Mondd, szereted is őt?"
Drey'auc: "Nem, Teal'c. De Rya'c a fiúnk jobbat érdemel a táboroknál. Fro'tak otthont adott neki."

Bent eközben tervet készítenek, Fro'tak térképet vesz elő és megmutatja hol őrzik a fiút. Teal'c is bejön és elmondja, hogy van ott egy bejárat, amit csak őrségváltáskor használnak és mivel a nyugati a legelszigeteltebb szárny, így akár ki is juthatnak még mielőtt erősítés érkezne. Mihelyst sötét lesz indulnak.

A palotában Bra'tac magához inti az őröket, az SG-1 pedig a zat pisztolyokkal lelövi őket. A zárat sikeresen kinyitják és ott van a teremben Rya'c, aki azonban elszalad előlük. Amikor Teal'c elkapja a fiú az őrségért kiált. Az őrök meg is érkeznek hőseinknek pedig vissza kell vonulniuk, de Rya'c nélkül.

Visszatérve Fro'tak házába Drey'auc tudni akarja hol a fia. Jack megnyugtatja, hogy a fiú jól van, de Teal'c szerint Rya'c szívét elpusztították mert már Apophist követi. Árulónak nevezte őt és az őrökhöz menekült, Apophis így bünteti hitszegéséért.

Aktiválódik egy olyan gömb, mint amit a Kígyó szorításában c. részben is láttunk, csak itt kisebb. Apophis szól Chulak népéhez.
Apophis: "Chulak hű népe. Vereségem híre alaptalan, árulók terjesztik, akik vesztünkre törnek. Az igazság nálam van. Sikerült legyőznöm a gonosz erőket. Bizonyítékom is van rá. Íme: Rya'c, Teal'c fia... Leghűségesebb hívem."
Rya'c: "Az apám nem hős, gonosztevő. Elfordult istenünktől és népünktől, még a családjától is. Ő csak egy Ha'taaka."

Apophis még elmondja, hogy Teal'c most a Chulakon van és 1 millió shesh'ta-t ad annak, aki élve elfogja, plusz még 1 milliót a társaiért. Jack azt mondja, hogy a vérdíj azt jelenti tart tőlük. Rya'c még hozzáteszi, hogy az anyját is fogvatartják, kéri mentsék meg őt, a neve Drey'auc és a reggeli Chamka ligetből való.

Daniel azt mondja, hogy a végét nem érti hisz nem csináltak semmit Drey'auckal. Teal'cnek ez reményt ad, hogy talán nem veszett el teljesen a fia. Az utolsó szavaival üzent nekik, hisz Drey'auc a Cord'ai felföldről jött és Rya'c tudja ezt. Viszont sokat játszottak a Chamka ligetben, azt akarja, hogy menjenek oda reggel és ott szabadítsák ki.

Bra'tac azt mondja, hogy ez a ravaszság meghaladja a fiú korát, Jack is egyetért vele, hiszen már elsőre is velük jöhetett volna.

Dörömbölnek az ajtón. Fro'tak meegnézi ki az, kígyóőrök érkeztek át kell kutatniuk a házat. Eközben Drey'auc mindenkit elbújtat, az őrök üres kézzel távoznak. Most már Teal'c is megbízik Fro'takban.

Éjszaka mindenki alszik csak Tal'c járkál fel s alá, lejön hozzá Drey'auc - ő sem tud aludni, aggódik a fiúért, megcsókolják egymást - Fro'tak meglátja őket és titokban elhagyja a házat, Jack azonban észreveszi és követi.

Fro'tak a palotában egy őrhöz fordul, elvezetné őt Teal'chez és társaihoz. Jack azonban lelövi az őrt, majd Fro'takot is, amikor az késsel támad rá. Még mielőtt meghalna Fro'tak az őrök után kiált, Jack elrejtőzik.

Fro'tak házában kopognak az ajtón, egy kígyóőr lép be aki nem más, mint Jack.

O'Neill: "Nem csoda, hogy ezek mindig dühösek. Szabadítsatok ki!"

Jack elmondja, Fro'tak éjszaka kiosont, hogy feladja őket - meg kellett állítania.

Másnap reggel lesben állnak a Chamka ligetben, a Rya'cot kísérő öt őrt lelövik, Rya'c most már örömmel üdvözli Teal'cet.

Teal'c: "Rya'c visszatért!"
Carter: "Rajtam kívül senki sem gondolja, hogy túl könnyen ment?"
Daniel: "Vigyázz Teal'c, túl hirtelen ez a váltás."
Teal'c: "A fiam erős. Tudata legyőzte Apophis hazugságait."
,O'Neill: "Akkor ugye nem baj, ha Carter megmotozza?"
De Sam nem talál semmit.
Teal'c: "Ha Rya'c hazudott itt csapda várt volna ránk. Sehol semmi."
O'Neill: "Egyelőre."
Teal'c: "Miért nem bízol a fiamban."
O'Neill: "Mert ilyen a természetem. Eszembe jutott Cassandra. Egy kis naquada bomba a mellkasba, át a kapun és bumm."
Teal'c: "A fiam Jaffa. A szimbióta nem enged ilyen beavatkozást."
O'Neill: "Ez vajon tény vagy remény?"
Teal'c: "Ez tény."
O'Neill: "Hát nincs sok választásunk. Induljunk."

Így is tesznek, de a csillagkaput csak ketten őrzik. Jack megpróbálja megtudni mit tervez Apophis. Semmit - mondja Rya'c. De akkor miért nem jött már velük a palotában. Mert akkor még nem volt elég erős. Jack szerint ugyan nagyon sántít valami, de a fiút mégsem hagyhatják ott, magukkal kell vinniük a Földre. Bra'tac most is a Chulakon marad.

SGC - Janet megvizsgálja Rya'cot.
dr. Fraiser: "Hát, rendellenességnek semmi jele, nem mintha tudnám mi rendellenes egy ilyen korú Jaffánál."
O'Neill: "Szóval nincs bomba a hasában?"
dr. Fraiser: "Nincs. Sőt szerintem az sem működne egy Jaffában."

Rya'c lelkes - halotta, hogy a Taurinak csak egy napja van, alig várja, hogy láthassa. Drey'auc egyszerre kissé aggódva nézi a fiát, félrevonja Teal'cet. Mielőtt a fiát elvitték volna Bra'tackal gyakoroltak és Rya'c két fogát elvesztette, és most megint megvannak a fogak. Teal'c elmondja ezt Janetnek, aki vért akar venni Rya'ctól, ő azonban megpróbál elmenekülni. Teal'cet újra Ha'taaka-nak szólítja. Janet nyugtatót ad be neki.

Kiderül, hogy hamis, belül üres fogak voltak. Két fajta biológiai organizmussal megtöltve, külön-külön mindkettő ártalmatlan, de ha összekeverednek szörnyű pusztítást végeznének. Ráadásul a levegőben terjed, ezért akart annyira kijutni Rya'c a felszínre. Az organizmusok 1 hét alatt az egész Földön elterjedtek volna és 24 órán belül megölnek minden élőlényt.

Rya'c most már egészséges csak a tudatát kell még helyrerakni. De hogyan? Rya'c kiabál, hogy gyűlöli Teal'cet, tönkretette az életét és küldje vissza a Chulakra. Hiába mondja Teal'c, hogy Apophis hamis isten Rya'c nem hallgat rá. Teal'c próbálja meggyőzni Rya'cot, de a szó nem használ. Más módszert kell találni. Esetleg elektrosokk terápia, de nem tudni ez vajon hogy hatna rá, lehet, hogy megöli a Goa'uld lárvát és abba Rya'c is belehalna.

Viszont az elektrosokk hasonlít a zat'niki'tel kisüléshez, és ez nem öl meg semmilyen korú Jaffát, sem a szimbiótát benne, viszont nagy fájdalmat fog okozni.

Rya'c az ágyon fekszik, Teal'c egy zat pisztollyal lead rá egy lövést. Amikor Rya'c magához tér már újra a régi.

Drey'auc és Rya'c nem marad a Földön, mert itt jóformán foglyok lennének. A Fény Földjére viszik őket, ott jó dolguk lesz. Rya'c kap Jacktől egy baseball kesztyűt, de nem tudja mire való és a fejére teszi, Jack megígéri, hogy majd megtanítja játszani. A rész azzal ér véget, hogy Teal'c átkíséri családját a csillagkapun a Fény Földjére.

Az epizódok leírásait Kati készítette. Kapcsolódó fórumtéma
 Fórum: Epizódok - 1. évad
 Fórum: Epizódok - 2. évad
 Fórum: Epizódok - 3. évad
 Fórum: Epizódok - 4. évad
 Fórum: Epizódok - 5. évad
 Fórum: Epizódok - 6. évad
 Fórum: Epizódok - 7. évad
 Fórum: Epizódok - 8. évad


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK