Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK1x16 Enigma (A titokzatosak)

Írta:
Katharyn Powers 

Rendezte:
William Gereghty


A rész elején a csapat egy aktív vulkánokkal teli bolygóra érkezik, ahol az ég fekete és hamu száll alá. Jack rögtön parancsot is ad a tárcázásra de ekkor Daniel észrevesz pár földön fekvő alakot. A segítségükre sietnek. Samanta lehajol az egyik még életben lévő emberhez, aki felnézve rá azt kéri, hogy ne mentsék meg őket majd feje lecsuklik. A következő képen már a parancsnokságon vagyunk,a kapu aktív, az írisz nyitva, a CSK-1 tér vissza a túlélőkkel együtt. 10 embert sikerült evakuálni. Hammond megdicséri az ezredest majd épületekről vagy más civilizációra utaló jelekről kérdezősködik de Sam elmondja, hogy nem láttak mást, csak ezeket az embereket, akik mind a kapu felé igyekeztek. Egyébként az is kiderül, hogy a náluk talált szerkezetekről nem sikerült megállapítani, mik lehetnek de azt bizonyítják, hogy egy nálunknál fejlettebb civilizáció tagjai lehetnek a túlélők. Hammond azt a látszólagos ellentmondást akarja tisztázni, hogy ha ezek az emberek is egykoron a Földről származtak el, akkor hogyan lehetnek fejlettebbek, mint mi? Erre Daniel válaszol, aki azt magyarázza, hogy ha a Földön nem lett volna a sötét középkor, már nekünk is csillaghajóink lehetnének.
Ekkor egy katona lép be aki közli a tábornokkal, hogy a megmentettek vezetője felébredt és szeretne vele beszélni. A tárgyalóból a gyengélkedőre sietnek, ahol Omoc-al van szerencséjük egy rövid de velős beszélgetést folytatniuk. Itt megtudják, hogy nem megmentőként néznek rájuk a túlélők, hanem épp ellenkezőleg. Már éppen jött volna értük a mentőhajó. Az ezredes hiába próbálja meggyőzni Omoc-ot, hogy ott a halál várt volna rájuk, ez nem segít. A világuk neve egyébként Tollana és tudnak a Goa'uldokról is, de nem foglalkoznak velük. Hammond arról beszél, hogy egy szövetség mindként bolygó számára előnyös lenne. Omoc azonban nyilvánvaló közönyét fejezi ki ez iránt és azt is elmondja, csodálkozik, hogy egy ilyen primitív faj képes volt használni a kaput. Daniel a kultúrájuk iránt érdeklődik de az idegnek vezetője nem kíván tovább beszélgetni a csapattal. Azonnal vissza akar térni a bolygóra de ekkor elmodják neki, hogy a vulkanikus tevékenység nagyon magas így ez jelenleg lehetetlen. A jelenet végén Narimot mutatják, akihez a rész elején az idegen bolygón Sam odament. Nyilvánvaló, hogy nem közömbös a százados iránt. Vetnek is egymásra egy sokat mondó pillantást.

A tábornok minél előbb vissza akarja juttatni a túlélőket bolygójukra ezért parancsot ad a századosnak, aki egy repülő szondát indíttat útnak a kapun át. Daniel elmondja Samnak, hogy vele talán közlékenyebbek lennének a túlélők főleg Narim. El is megy hozzá a gyengélkedőre Carter majd kikíséri a felszínre is hogy megmutathassa a Földet. Narim egészen meg van lepődve mikor egy madarat lát. Az ő bolygójukon ugyanis mám emberöltőkkel ezelőtt kipusztult minden állatfaj. A századost egy Shermal-hoz hasonlítja, aki ott amolyan angyal féleség. A rokonszenv itt is nyilvánvaló. A beszélgetésnek vége szakad mert Narim vissza akar térni. Tart Omoc-tól. Nem szeretné, ha megtudná, hogy beszélgettek a felszínen.

Ezután az indítócsarnokban vagyunk, a szonda elindul majd meg is érkezik. A felszíni hőmérsékletet 920 fokra becsüli. A levegő mérgezett. De ennél is nagyobb baj, hogy a láva a kapu felé folyik és hamarosan eltemeti. A túlélőkből menekültek lettek.

Ismét a gyengélkedőn vagyunk, ahol Sam és Daniel beszélgetnek Omoc-al és közlik vele rosszhírt. Ekkor tudják meg, hogy a bolygót evakuálták, ők csak azért maradtak ott. Le akarták zárni a kaput de ezt a természet elvégzi most helyettük. Az új otthonukban sajnos pedig nincsen kapu így oda nem juthatnak el, csak hajókkal, amik jelenleg nem állnak rendelkezésre itt a Földön.

Megkezdődik az új otthon keresése. Teal'c-et és Jack-et bízzák meg ezzel, Carter és Daniel pedig átalakítják az ötös szintet átmeneti szállássá. A bizalom jeleként visszaadják a felszerelésüket a "vendégeknek", akik azonban a bizalmat hiányolják mert előzetesen a dolgaik át lettek vizsgálva, nincs-e köztük fegyver. Sam és Narim ismét beszélgetnek ezúttal a szállásukon. Sam egy macskát hoz Narimnak, Schroadingert, akinek nevével kapcsolatosan elmeséli a híres Schroadinger-kísérletet azt persze rögtön hozzáteszi, hogy a valóságban nem végezték ezt el. Kiderül az is, hogy például a Tollanok megoldották a kvantummechanika egy nagy rejtélyét, amit ők csak Kulibriumfizikának hívnak (egy atom állapota csak külső méréssel határozható meg). Ezt ők már a téves elméletek közé sorolják, amin Sam egy kicsit meglepődik.

Közben szervezik a találkozót Tuplóval. Az ő bolygóját ugyanis egyszer már kisegítette a CSK-1 és most szívesen viszonoznák ezt a szívességet. A tábornok érkezik közben a tárgyalóba és közli, hogy a menekültek megszöktek. "Vadászat" indul és a hegytetőn meg is találják őket. Állítólag csak a csillagokat akarták látni. Ellenben szökésük előtt pár pillanattal meghibásodtak a kamerák az egész szinten.
A következő nap megérkezik Tupló. A tárgyalás egészen jól indul, ott van még Omoc és a CSK-1 is. Tupló elmondja, milyen szívesen látnák a menekülteket és hogy mennyire gazdag az ő bolygójuk. Erre Omoc csak közönnyel tud válaszolni és azt mondja, a felkínált világ még a Földnél is primitívebb. Elég kínos szituációval zárul ez a rész.

Ismét Narim és Sam. Sam arra kíváncsi, Omoc mért olyan önfejű. Narim pedig elmeséli a történetet, ami megváltoztatta fajuk sorsát. Az övükével szomszédos bolygót Szaritának hívták és mikor felfedezték, hogy élet van rajta és ez az élet, később civilizáció elért egy bizonyos fejlettségi szintet, egy korlátlan energiatermelő eszközt adott nekik a Tollana. Ezt azonban nem békés célokra, hanem háborúra használták fel. Egy nap alatt elpusztították magukat. A katasztrófa olyan mértékű volt, hogy a Tollana pályája is megváltozott. Ekkor kezdődtek ott is a bajok és ezért volt szükség az evakuálásra. És attól tart Omoc hogy esetleg ez a katasztrófa most még egyszer megismétlődhet.

Omoc a következő jelenetben elmondja, hogy a szökésük próba volt és a katonák pontosan úgy reagáltak, ahogy azt várták: fegyverrel és erőszakkal. Jack rávilágít arra, hogy mindig csak Omoc beszél az emberei helyett. Ha olyan fejlettek, akkor mért nem hagyja, hogy az emberei maguk döntsenek? -kérdezi az ezredes. Omoc azt feleli, hogy nem az embereke érdeklik őket, hanem a technika, a tudás, aminek birtokában vannak majd azt is elmondja kissé fenyegető hangnemben, hogy bármikor ismét képesek kiszökni innét. Ekkor jön egy katona és közli Jack-el, hogy a tábornok látni akarja őket. A vezérlőterembe mennek ahol sikerült a biztonsági kamera felvételeit helyreállítva rájönni, hogyan jutottak ki az idegenek a bázisról. Szinte hihetetlen, de az látszik, amint egyszerűen átsétálnak a falon. Teal'c hozzáteszi, erre még a Goa'uldok sem képesek. Ekkor lép be pár másik egyenruhással Maybourne ezredes (a nagy visszatérő). Közli, hogy éppen ezért a tudásért érdekli a hírszerzést (az NID-t) a "jövevények" elhelyezése és hogy elnöki parancsra át kell őket szállítani egy szigorúan őrzött telepre. Maybourne azzal érvel, végre kifizetődik a csillagkapu-program, Daniel figyelmeztet, hogy most épp emberekről beszélnek. Vita kezdődik a menekültek jogairól de végül arra a megállapításra jutnak a CSK-1 tagjai és a tábornok, hogy itt már nincs mit tenni. Időt azonban még lehet nyerni, a tábornok nem engedi el a tollanaiakat abból az okból, hogy esetleg fertőzöttek lehetnek ismeretlen betegségekkel (előtte a doktornő megállapította, hogy semmi bajuk). Így 24 órát sikerült nyerniük.

Sam elmondja a rosszhírt Narimnak aki ebből arra a következtetésre jut, hogy a cél itt is csak a háború. Sam azzal védekezik, hogy ez csak a kormányuk egy kis részének érdeke. Narimnak meg kellene győznie Omocot arról, hogy fogadja el az egyik kiválasztott bolygót de erre sajnos esély sincs. A jelenet megint egy bókkal zárul.

Maybourne közben elmondja, hogy például fejlettebb fegyvereket szeretnének ezektől az emberektől. Jack azt mondja, nem fognak együttműködni, erre Maybourne a szokásos "ezt bízza csak rám" mondattal felel. A tábornok kijön az irodájából. Sajnos hibába beszélt személyesen az elnökkel, nem sikerült meggyőznie igazáról. Daniel nagyot csalódik (még azt is hozzáteszi, hogy rá szavazott, úgy tűnik, hibásan). Kiderül, hogy egy "szellemi munkatáborba" kerülnek majd a tollanaiak.

A tábornokot a CSK-1 a felszínre hívja. Először nem érti, mért van erre szükség aztán elmondták neki, hogy nem akarják, hogy a tervükről tudjon Maybourne is. Ugyanis amit tenni fognak, azért akár hadbíróság elé is állíthatják őket. Danielre azonban ez nem vonatkozik, ő civilként van jelen. A terv egyébként az, hogy megszöktetik a túlélőket a Nox segítségével. Erről azonban előbb meg kell győzni a tollanaiakat is, legfőképp Omoc-ot. Mikor Daniel lemegy hozzá, ő azzal fogadja, hogy itt járt a Maybourne nevű és vizsgálatokat akart elvégezni. Ezután megkérdezi, hogy bízhatnának Danielben. Ő erre azzal felel, hogy Maybourne a kormányzat egy másik részéhez tartozik, akiknek szándékai mások. Daniel elmondja ötletét és azt reméli, partnerre lel majd Omocban. Szándéka nem reménytelen. Omoc kiviszi Jacksont a felszínre és egy jelet küldenek a Nox irányába. Daniel nem érti, hogy a jel hogyan juthatna el oda a fénynél gyorsabban de tudja, hogy ha Omoc el akarná magyarázni, akkor sem értené meg.

Közben Narim megkeresi Sam-et és stílszerűen a falon át érkezve elmondja neki érzéseit majd egy szerkezetet ad neki, ami érzéseket rögzített: Narim érzéseit Sam iránt. A jelenet végén bátortalanul ugyan, de egy csók is elcsattan. Épp ezt megzavarva toppan be Daniel.
A következő képen Hammond és Maybourne beszélgetne a szállítást illetően amikor egy katona közli velük, hogy a menekültek eltűntek. Maybourne nagyon ideges. Ekkor terven kívüli aktiválás történik és a vezérlőbe sietnek. A kapu kinyílik. A számítógép nem működik, sem az írisz, sem a biztonsági rendszerek nem reagálnak. Mikor kinyitják a vezérlőt védő vasajtót, látják, hogy a tollanaiak vannak bent Teal'c-el, Jacksonnal és pár katonával. Maybourne szól Jacksonnak, hogy ezért a tettéért hadbíróság előtt fog felelni de tudatják vele, hogy Daniel nem katona így rá ezek a szabályok nem vonatkoznak a polgári törvények pedig ilyen esetet nem ismernek. Mikor Maybourne megkérdezi, ki jön a kapun, kilép Lya. Maybourne egyre idegesebb és közli a bent lévő katonákkal, hogy ne engedjék el az idegeneket, elnöki parancsa van az elfogásukra. Ekkor a katonák célra tartanak. lya Danielhez szól és elmodja, hogy a fajtád nem tanult semmit, te viszont igen (mármint Daniel). Utána a tollaniakhoz fordul és elmondja, szívesen látja őket a Nox. Mikor elindulnak felfelé a rámpán, Maybourne ismét fenyegetőzni kezd. Ekkor Lya kezei ég felé emelésével kinyitja a kaput (kvantumörvény és tárcsázó nélkül jön létre az eseményhorizont, ez elég viccesen néz ki). Mikor a katonák lőni akarnak, előbb a tollanaiak tűnnek el, majd a katonák kezéből a fegyverek. Végül mindenki átlép a kapun és az bezárul. Maybourne szó nélkül távozik. Sam és Jack az indítócsarnokba futnak. Daniel elgondolkodik majd elmondja Jacknek, amit még a Nox-on hallott: a nagyon fiatalok nem mindig fogadnak szót.
 Kapcsolódó fórumtéma
 Fórum: Epizódok - 1. évad
 Fórum: Epizódok - 2. évad
 Fórum: Epizódok - 3. évad
 Fórum: Epizódok - 4. évad
 Fórum: Epizódok - 5. évad
 Fórum: Epizódok - 6. évad
 Fórum: Epizódok - 7. évad
 Fórum: Epizódok - 8. évad


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK