Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK

Thoth
(Ian Marsh)
 Képek

 Szimbióta neve:

Thoth

 Faj:

Goa'uld

 Bolygó:

Tartarosz

 Epizódok, melyekben szerepelt:

7x12 Evolution II. (Evolúció II.) (Első felbukkanás)

 Sorozatbeli szerepe:

7x12 Evolution II. (Evolúció II.) című epizódban Anúbisz szolgálatában állt. Ő fejlesztette ki az új kull harcosokat a pangariak módszerének segítségével, melyet Jonastól tudott meg (ld. 7x01 Fallen (A bukott angyal) ). Megállította a kull harcos páncéljában megérkező Jacobot, majd az egyik vizsgálóterembe vitte, hogy az alapos vizsgálat alapján tehessen jelentést Anúbisznál. Közben Anúbisz belépett hozzá, s megszakította munkáját, mert egy rendellenesség megjavítása sürgetőbb volt. Mikor visszatért a vizsgálatához, nem találta ott a kull harcost, ezért jelentette Anúbisznak az esetet. A harcos sérülésére és a szimbionta elméjének megváltoztatásához szükséges módszer hibáira hivatkozott. Thoth, Anúbisz utasítására, a pangariak esetéről tudva (ld. 6x10 Cure (A gyógyszer) , 7x01 Fallen (A bukott angyal) ) megváltoztatta a szimbionták genetikai emlékezetét, hogy egy félelmet nem ismerő, minden parancsot vakon teljesítő harcost teremtsen. Thoth rátalált Carterékre és épp egy Goa'uld kézifegyverrel készült csapást mérni rájuk, mikor Teal'c meglőtte zatjével. A zatnek nem volt túl nagy hatása, ezért Carter jónéhány lövést leadott belé gépfegyverével.


 Mitológiai szerep:

Dzsehuti a bölcsesség, az írás és a számolás istene. Maatot, az igazság és világrend istennőjét tartották a feleségének. Thot a legrégebbi korban keletkezett, innen a jelzői: "a beduinok ura", "idegen országok ura". Kultuszközpontja a 15. Nyúl nomoszbeli Smun (Hemenu, jelentése "nyolc", görögül Hermupolisz). A nyúl kultuszát Thot kultusza szorította ki. A szent állatok (a nyolc békaisten, a kígyó és a pávián) közül csak a pávián maradt meg. Az a funkciója, hogy ünnepeken ő vezette a fáraót, átruházódott Thotra. Thot az év 12 hónapjában alkotott magának még öt kiegészítő napot. A hermupoliszi nomarkhoszok voltak a papjai. Az i. e. II. évezred végén a Thot fiai címet viselték és neve után kitették az "anh, udzsa, szeneb" kirélyi formulát ("éljen, legyen egészséges és szerencsés"). Thot szent állata az íbisz (általában íbiszfejű embernek ábrázolták és írópaletta volt a jelvénye). Mint asztrális istenséget a Holddal azonosították. Ré szívének tartották és a napisten mögött ábrázolták. A Későkorban "ezüst Atonnak" ("ezüstkorongnak") nevezték.
A hiedelem szerint Thot teremtette meg egyiptom egész szellemi életét. Mint holdisten ő számolta a napokat, hónapokat, éveket. Ő osztotta fel az időt hónapokra és évekre, ezért az "idő urának" is nevezték. Ő jegyezte fel az emberek születésének és halálának a napját. Ő teremtette meg az írásbeliséget és tanította meg az embereket az írásra meg a számolásra. Az írnokok patrónusának tartották és munkájuk megkezdése előtt boráldozatot mutattak be neki. Thot oltalma alatt állt minden levéltár és Hermupolisz híres könyvtára. Ő irányította a nyelveket, őt magát pedig Ptah isten nyelvének tartották. A hellenisztikus korban neki tulajdonították a szent könyvek, valamint a Lélegzés Könyve megalkotását (ez utóbbi a Későkorban keletkezett és a Halottak Könyvével együtt betették a sírkamrába, mivel mágikus erőt tulajdonítottak neki). Thot vezető szerepet játszott a halottkultuszban és a halotti szertartásokban. Mint az istenek vezére és az istenek kilencségének (Enneáda) írnoka részt vett Ozírisz ítélkezéseiben. A Halottak Könyvében Thotot úgy ábrázolták, hogy a mérleg mellett áll és felírja a szív megméretésének eredményeit. Mivel részt vett Ozírisz megigazulásában és ő adott utasítást a mumifikálásra, következésképp jelen van minden egyiptomi ember halotti szertartásán. Thot Ozírisz védelmezőjeként lépett fel és megszüntette Széth harcát Hórusszal. Őrizte az elhunytakat és bevezette őket a holtak birodalmába. E funkciója révén azonosult Hermész istennel, akit Pszükhopomposznak ("lélekvezetőnek") tartottak. Az ókori görögök vallásos-misztikus irodalmában Thot Triszmegisztosz ("háromszor nagy") néven szerepel. A rómaiak Mercurius istennel azonosították.


 Találtál egy hibát? Itt jelentheted!


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK