Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK

Baal
(Cliff Simon)
 Képek

 Szimbióta neve:

Baal

 Faj:

Goa'uld

 Bolygó:

Baal erődje

 Kapcsolódó jármű:

Baal alkeshe
Baal épülő hajója
Baal flottája
Baal flottája

 Epizódok, melyekben szerepelt:

5x15 Summit (A csúcstalálkozó) (Első felbukkanás)
5x16 Last Stand (A végső mentsvár)
6x06 Abyss (A mélység)
7x02 Homecoming (Hazatérés)
8x04 Zero Hour (Zéró óra)
8x16 Reckoning I. (Leszámolás I.)
8x17 Reckoning II. (Leszámolás II.)
8x18 Threads (Elvarratlan szálak)
9x07 Ex Deus Machina (Ex Deus Machina)
9x14 Stronghold (Az erődítmény)
9x16 Off The Grid (A radar képén kívül)

 Sorozatbeli szerepe:

5x15 Summit (A csúcstalálkozó) című részben Baál kapcsán megemlítette Yu Danielnek, hogy soha ne fogadjon el tőle ajándékot, mert felrobbanhat. Azt is megemlítette Daniel, hogy a Szókarisszal folytatott határvitája során kiírtotta két naprendszernek közel 60 millió lakóját. Baal a kezében egy koponyában végződő botot szorongatott a Goa’uld rendszerurak találkozóján, ahol arról számolt be, hogy az ismeretlen ellenség miatt neki is veszteségeket kellett elszenvednie.

5x16 Last Stand (A végső mentsvár) című epizódban megrökönyödve vette tudomásul Anúbisz visszatérési szándékát, de végül a Goa'uld rendszerurak többségével egyetértésben ő is kénytelen volt megszavazni Anúbisz visszavételét maguk közé.

6x06 Abyss (A mélység) című epizódban fogságba ejtette a Tok’ra Kananként az erődítménybe érkező és egy szolgával elmenekülni kívánó Jack O'Neillt. Kínzással kívánt információkat nyerni az ezredestől, akit akkorra már elhagyott a Tok’ra. Baal mesterséges gravitációval felszegezte a falra, majd hol tőröket, hol savakkal teli gömböket vágott hozzá, de utána mindig újraélesztette. Végül Jack úgy menekült meg, hogy a titkos bázis helyzetét közvetve elárulta a Csillagkapu Parancsnokság a rendszeruraknak, majd Yu támadást indított Baal ellen.

6x21 Prophecy (A prófécia) című részben csak megemlítette a nevét a Csillagkapu Parancsnokságra látogató Tok’ra Sina. A Goa’uld Anúbisszal egyedüliként szembefordult Yu súlyos csapást mért Baalra, ami miatt alig tudott elmenekülni. Baal gyengülése miatt kulcsfontosságú lett a Mót helytartósága alatt álló naqahdah bányászkolónia.

7x02 Homecoming (Hazatérés) című epizódban Yu első jaffája Oshu és Teal'c felvették Baallal a kapcsolatot, hogy szövetséget kössenek vele egy Anúbiszra mérendő megsemmitő csapás érdekében. Eleinte vonakodott, hisz Oshu részben szembeszegült urával, de végül beleegyezett az ajánlatba, miszerint ő vezeti a támadást.

7x04 Orpheus (Orfeusz) című epizódban nem szerepelt, csak Carter és Daniel megemlítették, hogy Baal rendkívül gyorsan szerzett területeket az utóbbi időben, mivel ő irányítja a rendszerurak egyesített erőit (ld. 7x02 Homecoming (Hazatérés) ). Rak'nor elmondásából megtudhattuk, hogy nemrég uralma alá került Erebus, ahol naqahdah finomítását, valamint hajók építését végeztette rabszolga jaffákkal.

7x09 Avenger 2.0 (Avenger 2.0) című részben a Tok’rák megemlítették a nevét, mert Baal kihasználta a kapuk leállása okozta káoszt és elkezdte a flottájával megtámadni a bolygóikon beszorult kisebb rendszerurakat. A P5S-117 bolygón jött rá Sam és Felger, hogy módosította az eredeti vírust a saját céljaira és emiatt emelkedett ugrásszerűen a lekapcsolt kapuk száma. Ugyanis Baal űrflottája volt a legnagyobb a galaxisban és azok segítségével komoly területeket foglalhatott volna el.

7x11 Evolution I. (Evolúció I.) című részben csak megemlítették, mint a rendszerurak egyik vezetőjét, akivel Anúbisz végső összecsapásra készült azáltal, hogy sorba kivégez...

Bővebben...

 Mitológiai szerep:

Baál Jamm és Mót mellett a harmadik főníciai főistenség. Míg Jamm a tenger, Mót az alvilág ura, addig ő az eget és a földet kormányozza. Baál Dagan fia, felesége pedig Anat. Szent állata a bika. Voltaképpen Baál nem személynév, hanem megszólítás, mely elrejti az isten igazi arculatát. Ezért nevének több helyi változata és összetétele ismert. Pl.: Baál-Hammón ("az áldozati füst ura") néven tisztelték Karthágóban. Nevezték Rakab-Arpatnak ("felhőkön lovagoló"), Baál-Hászórnak ("Hászór ura"), Baál-Zebubnak vagy Belzebubnak ("vidék ura"), Baál-Szafónnak ("észak ura"), Baál-Peórnak, görögösen Belphegórnak ("Peór-hegy ura") stb. Igazi nevét ritkán ejtették ki, nehogy az idegenek is megtanulják és segítségül hívják. Baál Él ellen tört, hogy magának szerezze meg a legfőbb hatalmat. Él megnyerte szövetségesül Jammot és az istenek helyeselték azt, hogy Jamm hadat indítson. A küzdelem során Baál eltalálta Jamm vállát, másodszorra homlokát s ezzel győzött. A győzelmi lakomán Anat legyilkolta a vendégeket, majd Baál békefelhívsára hallgatva megszelídült és nászt ült vele. Egy másik mítoszban Kótar palotát épített Baálnak egy hegyen. Baál kiállt a palota ablakába és szidalmazni kezdte ellenfeleit. Köztük volt Mót is, aki "meghívta" az alvilágba. Indulás előtt Baál utódott nemzett magának egy tehénnel. Az alvilágba magával vitte a lányait, szolgáit, a felhőket, az esőt és a szelet. Anat mindenütt kereste az eltűnt Baált. Végül a napistennő megtalálta és Anat eltemette. Majd visszakövetelte Móttól, akit megölt. Erre Baál feltámadt, újra trónra jutott és megbüntette a hatalomra áhítozó Altart.
Balu, később Baál ("gazda", "úr") az egyik leggyakoribb megnevezés a nyugati sémi mitológiában az egyes helyi istenségekre és a közös istenekre. A legelterjedtebb kultusza annak a Baálnak alakult kit, akit a vihar, égzengés és a villámlás, eső és az eső adta termékenység isteneként tiszteltek, s akit Baál-Hadad, később csak Hadad néven is emlegettek. Ugaritban ez az isten a mítoszk főszereplője (Aliyan-Baál = "erős férfi"), egész mitológiai ciklusa van. Az ugariti hagyomány ilyen megkülönböztett érdeklődésének oka, hogy ez az isten Ugarit patrónusa volt.
Baál Ilu és Asirat fia, de Dagan fiának is mondják (lehetséges, hogy Ilut úgy tekintették Baál atyjának, mint ősatyát, kései főniciai hagyomány szerint Baál anyja Uranosznak volt egyik ágyasa, Uranosz az adott esetben valószínüleg megfelel Ilunak, s Baál anyja már Uranosztól terhesen került Daganhoz). Egy helyütt említik, hogy három leánya van Baálnak, akik egyben a feleségei is: Padaraj ("zsírt adó", vagyis "tápláló"), Talaj ("harmathozó") és Arcaj ("Föld"). Ez utóbbi földistennő, s esetleg köze van a későbbi Arcuhoz, aki talán azonos a Szankhuniathón-Philón teogóniájában említett Gaiával, Uranosz feleségével. Baál húga és kedvese Anat.
Óriás vitéznek rajzolják Baált. Ő a legerősebb a felhőkön nyargaló héroszok között. Fejedelem is egyben (Baál-Zebub ld. bibliai Belzebub). Ábrázolják őt bika (a termékenység szimbóluma) alakjában vagy villámdárdával a földet átdöfő harcosnak. A Capanu ("északi", ivrit nyelven Cáfón) hegyen (a mai Dzsebel-el-Akrának megfelelő antik Casius mons) él, s annak ura. Az ifjabb istenek harccal kívánják megszerezni a hatalmat a világ és a többi isten fölött. Ekkor Baál ténylegesen ura a világnak, aki megfosztotta Ilut a hatalmától. Baál a föld és a termékenység ura, Anattal együtt ellentéte az alvilághoz a tengerhez tartozó pusztító-romboló erőknek. Főellenfele Mót (Mutu), aki a halál és az alvilág istene. A mítosz szerint Mutu el akarta orozni Baáltól a világuralmat és az istenek feletti hatalmat, s azt kívánta tőle, hogy jelenjen meg nála lakomára a föld alatti birodalomban. Baál félelmében nagy tisztelettel eleget is tesz ennek a kívánságnak és ezzel elismrei Mutu hatalmát önmaga felett. Később elpusztul valószínüleg Mutu kezétől. Ilu, Anat és a többi jóságos isten elsiratja Baált. Anat a napistennőnek Sapasnak a segítségével megtalálja Balu testét s egy sziratószertartás után eltemeti a Capanu hegyén. Anat azt veti Asirat szemére, hogy ellenségesen viselkedik Baállal szemben. Asirat unszolására Ilu Astart teszi meg az istenek urává. Anat visszaköveteli Mututól Baált, s amikor Mutu ellenszegül, Anat elpusztítja Mutut. Testét feldarabolja, elégeti, porrá őrli és szétszórja a mezőn. Baál feltámad és visszakaparintja a hatalmat. Mutu pedig a halálát követő hetedik esztendőben visszatér és ismét megküzd Baállal. Sapas Ilu büntetésével fenyegeti Mutut és a küzdelem Baál diadalával végződik. De Baál és Mutu között újra és újra felújul ez a harc, amikor Baál elpusztul, hervadás és aszály lesz úrrá a természeten, de feltámadása pedig virulást hoz magával.
Baál küzdelmet vív a tenger istenével, Jammuval is, aki azt követeli tőle, hogy legyen a rabszolgája. Baál legyőzi Jammut, hála annak a csodálatos buzogánynak, amelyet Kosar-I-Husas készített számára (egy másik mítoszváltozatban Anat is legyőzi Jammut). Baál ellenfelei közé tartozik Latanu (ld. bibliai Leviátán) és több más ragadozó szörny. Az egyik mítosz elbeszéli, hogyan építették Balunak palotát (a hatalom és uralom jelképe): Asirat közreműködésével Anat megszerzi Ilu engedélyét a palota megépítésére, s a Capanu hegyen fel is építik. Aranyal és ezüsttel borították a tetejét. Az ablakon vitatkozik az építésszel.
A villámló Baálról szóló mondákat hettita forrásokból is ismerjük: eszerint Asirat (Asertu) igyekszik elcsábítani Balut. Baál Ilu (Elkunirsa) tanácsára enged a csábításnak és megalázza asz asszonyt, ami viszályt szül jkettejük közt. Egyiptomban Széthtel tekintették azonosnak Baált. A feltehetően palesztin eredetű mítoszokban Baál leveszi azt a pecsétet, amellyel Hórusz (Astar?) zárta le Anat és Astarta ölét. Mindkettőjüket feleségül adja hozzá Ré. Ismerjül Széth és Anat szent nászának történetét is. Egyiptomi forrásokból ismerünk egy olyan palesztin mítoszt is, amely Széth és Jammut küzdelmét meséli el, s e harcban Széth lett a győztes, míg kettejük között Astarta volt a közvetítő.


 Találtál egy hibát? Itt jelentheted!


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK