Abydos Gate Abydos Gate Abydos Gate
Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK


(Jaye Davidson)




 Képek

 Szimbióta neve:



 Faj:

Goa'uld
Ré faja

 Bolygó:

Abydos

 Kapcsolódó jármű:

Ré hajója

 Epizódok, melyekben szerepelt:

Stargate (Csillagkapu) (Első felbukkanás)

 Sorozatbeli szerepe:

A Csillagkapu filmben hajójával leszállt az abydosi piramisra. Felfedezte szolgái segítségével a látogatóknál lévő atomfegyvert, amit habozás nélkül vissza akart küldeni a Földre. Sha’uri elvezette Danielt egy titkos kamrába, ahol megismerhettük Ré történetét. Ő egy idegen faj utolsó tagjában élőskődött, amikor a Földre érkezett és gazdatestet váltott. Istenként tisztelték, amíg egy mindmáig nem tisztázott ok miatt fellázadtak ellene. Ugyanez történt az Abydoson, akiket gond nélkül feláldozott volna. Az első CSK csapat győzte le, amikor a világűrbe felszállt hajójára felteleportálta az általa kikapcsolhatatlanná tett atombombát.

1x13 Hathor (Hathor) című epizódban csak megemlítették a nevét a feleségének, Hathornak, aki egyáltalán nem bánta férje halálát.

2x17 Serpent's Song (Kockázatos játékok) című részben csak megemlítették a nevét, hogy hajdanán ő és Apófisz részt vett egy összeesküvésben, mely során Szokart megfosztották hatalmától. Valószínüleg ezután lett Ré az új vezető a Goa’uld rendszerurak között egészen az első abydosi küldetésig.

3x02 Seth (Szeth) című részben Apófisz, Hathor, Szokar, Ré és Széth szimbóluma szerepelt a Goa’uld rendszerurak családfáját ábrázoló Tok’ra hologrammon.

3x08 Demons (Démonok) című epizódban Daniel példaként megemlítette Ré, Apófisz és Hathor nevét, amikor arról beszélgettek a keresztény templom felfedezése után, hogy a Goa’uldok milyen szerepet vállaltak a szolgáik hitvilágának megszemélyesítésében.

3x15 Pretense (Színlelés) című epizódban megemlítette a Triád előtt Skaara, hogy Rét egy gonosz istennek tartották, aki Danielék megérkezéséig csak terrorizálta a rabszolgává tett népét.

3x19 New Ground (Új alapok) című epizódból kiderült, hogy Nefertum egy alvezére volt Rének.

4x04 Crossroads (Keresztutak) című epizódban megemlítették, hogy a Goa’uld Ré 2000 évvel ezelőtt megtalálta és megölte Egeriát, a Tok’ra megalapítóját.

4x13 The Curse (Az átok) című epizódban Ozírisz követelésére Daniel elmondta, hogy sikerült a bátyját, Széthet elpusztítani. Megemlítette továbbá, hogy Ré, Hathor és Szokar sorsa is ugyanez lett, aminek a Goa’uld kifejezetten örült, mert azt hitte, hogy így ellenállás nélkül fog tudni majd uralkodni a Földön.

5x02 Threshold (Végső határ) című részben csak megemlítették a nevét, amikor Ré elleni csaták során Va’lar elszenvedett kudarcáról beszéltek.

5x18 The Warrior (A harcos) című epizódban K’Tano megemlítte Ré, Hathor, Széth, Hórusz, Szokar, Kronosz és Apófisz nevét, amikor a Bra’tackal érkező CSK-1-t ezen Goa’uldok megölésének hőstettei révén mutatta be a Jaffáknak.

6x10 Cure (A gyógyszer) című epizódban nem szerepelt. A pangari templom feltárásakor a Goa’uld Shak’ran által emelt templom alatti régebbi folyosókon találtak róla szóló falfestményeket, melyek Egeria legyőzéséről és bebörtönözéséről szóltak.


 Mitológiai szerep:

Ré az egyiptomi mitológiájában napisten. Kultuszközpontja Héliopolisz (az óegyiptomi Junu). Mint sok más napisten, sólyom alakjában testesült meg (néha Nagy Kandúr). Általában sólyomfejű embernek ábrázolták, napkoronggal a fején. Jelvénye a Benben obeliszk (Benunak is ez a jelvénye, az V.dinasztia korában épített Ré-templom négyoldalú obeliszkformát kapott). Sok szöveg a déli Napnak említi (ellentétben Atummal, aki az esti nap és Heperrel, a reggeli Nappal). A piramisszövegekben Ré úgy szerepel, mint az elhunyt uralkodó istene. Később a halottkultuszban kiszorította őt Ozírisz, de továbbra is fontos szerepet játszott a túlvilágon: tagja volt a túlvilági bíróságnak, meleget és fényt adott a holtaknak, akik nappal kijárnak a sírjukból, hogy lássuk őt. Amikor az Óbirodalom (i. e. 26-25 sz.) Héliupoliszból származó V. dinasztiája lépett trónra, Ré a panteon főistene lett és kultusza elterjedt Egyiptomban, majd Núbiában is. Kiszorította a jóval ősibb héliupoliszi demiurgoszt, Atumot és azonosulva vele (Ré-Atum), a nagy isten kilencségnek (Ennáda) az élére került. A világ és az emberek teremtőjeként (az emberek a könnyéből keletkeztek), az istenek és a fáraók atyjaként tisztelték, ami a fáraók titulusában is látszik : "Szah-Ré" vagyis "Ré fia". Ré azonosult Hórusszal (Ré-Harahti), amonnal (Amon-Ré, aki az Újbirodalom időszakában is főisten maradt), Ptahhal, Ozírisszel, Hnummal, Heperrel. Sok más istenség kapcsolatba állt Rével. Thot holdistent azért teremti meg, hogy legyen éjszakai helyettese. Thot Ré szíveként is szerepel. Ré Bája (lelke) Ápisz és Benu közvetítője annak, aki elmondja igazságot Atumnak. Re leánya Szelket, aki segít ellenségeit legyőzni. Ré szemeként tisztelték Szahmetet, Tefnutot és Hathort. Védelmezője Utó, a tűzokádó kígyó.
A mítosz szerint Ré nappal az égi Níluson hajózik Mandzset bárkán és megvilágítja a földet. Este átszáll a Meszektet bárkába, leereszkedik az alvilágba, ahol tizenkét kapun halad át. Megküzd a sötétség erőivel és reggel újra megjelenik a horizonton. Más mítoszok szerint Nut minden este felfalja Rét, majd reggel újjászüli vagy Ré abból a lótuszvirágból keletkezik ismételten, amely az Ősvízből (Nun) kemelkedő Ősdombon áll. A Piramisszövegek Rét "aranyborjúnak" is említik, akit az Égi Tehén szült. Ismerünk olyan mítoszt is, amely szerint Ré tüzes szigetből keletkezett, amely erőt adott neki ahhoz, hogy megsemmisítse a káoszt és a sötétséget, megteremtse az igazságon alapuló rendet a világban. Az igazságot leánya, Maat testesíti meg, aki a bárka orrában áll. Ré a fáraókhoz hasonlóan kormányozza a világot. A bárkájából figyeli, mi történik a földön. Elbírálja a panaszokat. Hu, a Szó istene és Szia, a bölcsességistennő által továbbítja rendelkezéseit. Thot pedig, a legmagasabb méltóság viselője. Leírja a parancsait, lezárja a leveleket. Mítoszciklusok beszélik el Ré harcát a sötétség erőivel (ld. Apófisz). Több Réről szóló mítosz foglalkozik az évszakok váltakozásáról alkotott képzetekkel. Érdekesség még, hogy Ízisz megmaratta egy kígyóval és kiszedte belőle a titkos nevét és így vált nagy hatalmú istennővé. Az ókori görögök Héliosszal azonosították.


 Találtál egy hibát? Itt jelentheted!


Címoldal Fórum Vendégkönyv Hírek Letöltés Kérdőív E-mail Frissítések Linkek GYIK